Avgiftskontroll barnomsorg hösten 2019

BARNOMSORG / UPPSALA KOMMUN / AVGIFTSKONTROLL >> Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt avgift för barnomsorgen enligt den taxa som finns. Eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare Läs mer…