Dag: 6 februari, 2018

FÖRLÄNGT OCH FÖRTDJUPAT SAMARBETE FÖR INTEGRATION

KULTUR: Årskurs 1 och 2 bjuds på allsångskonsert

SAMELANDS NATIONALDAG: Sámi álbmotbeaivi

UTBILDNING: Bästa yrkesläraren i länet ska utses