KLIMAT & MILJÖ | Fortsatt kraftigt sänkta föroreningsnivåer i Europa

• COVID-19 • ATMOSFÄREN | EUROPA / Europeiska rymdorganisationen (ESA) / Rymdstyreslsen >> Rymdstyrelsen har tagit fram uppdaterade satellitdata som visar låga halter av kvävedioxidhalter i atmosfären över Europa. Från rymden går det tydligt att se effekterna av att stora industrier stängt ned och att trafiken minskat på grund av restriktionerna som tagits för att stoppa smittspridningen av coronaviruset. Tidigare har den Läs mer…