Hotet från extremistmiljöerna består av två delar

| SÄKERHETSPOLISEN / HOTBILD / TERRORISM / EXTREMISTMILJÖER | >> Det finns ett långsiktigt hot mot demokratin från såväl vit makt-miljön och den autonoma miljön som den våldsbejakande islamistiska miljön. Samtidigt hanterar Säkerhetspolisen också ett fortsatt attentatshot. För att minska hoten krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete. Tillväxten i extremistmiljöerna har varit omfattande under senare Läs mer…