Centrum för medicinsk tandvård invigt i gamla Seminariet

>> På fredagen (29 mars) invigdes Folktandvårdens specialistklinik Centrum för medicinsk tandvård i Seminariet. Kliniken är en satsning på tillgänglig för vård av patienter med ett större omvårdnadsbehov och för de äldre som behöver den mobila tandvården. Folktandvården gör en historisk utbyggnad genom att flytta Centrum för medicinsk tandvård till ett eget ombyggt våningsplan i Läs mer…