NY AVHANDLING: Rasism formas utifrån samhällsklass

• RASISM • SAMHÄLLE | sociologi / Uppsala universitet (Uu)  >> Bilden av arbetarklassen som mer rasistisk än medelklassen problematiseras i en ny avhandling i sociologi vid Uppsala universitet. Det som skiljer klasserna åt är att rasismen uttrycks och visas på olika sätt beroende på vilken klass man tillhör. – I stället för att prata Läs mer…