VÅRA STADSDELAR | Kvarngärdet fortsätter att utvecklas

• STADSPLANERING • Kvarngärdet |Nybyggnation /Uppsala kommun (Uk) Så här skulle det kunna se ut utmed Vattholmavägen med Råbyvägen och city tillryggalagt. >> Området Kvarngärdet fortsätter att utvecklas. I korsningen av Råbyleden och Vattholmavägen, nära Kapellgärdet, planerar vi för bostäder, studentlägenheter, förskolor och verksamheter. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att ställa ut detaljplanen för kvarteret Vapenhuset Läs mer…