VÄDER | Ny modell för solprognoser bäst i test

• METEOROLOGI • FORSKNING & VETENSKAP | Uppsala universitet (Uu) » >> En ny matematisk modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig kunna ge mycket träffsäkra prognoser. I flera fall Läs mer…