UNDERSÖKNING: Drygt 8 av 10 är nöjda med primärvården i Uppsala län

• PRIMÄRVÅRDEN • ENKÄT | Region Uppsala  Illustrationsbild. >> Drygt 8 av 10 patienter i Uppsala län har ett positivt intryck av den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län ligger något över rikets snitt inom de flesta av undersökningens dimensioner, och får också något bättre resultat än förra gången undersökningen Läs mer…

Punktlighet viktigast för tågresenärer

• ENKÄT • Tågresande | Miljö / Transportstyrelsen >> Punktlighet toppar listan när resenärer tillfrågas vad som är viktigast när de reser med tåg. Därefter följer säkerhet och tillgång till sittplats. Att tåget är ett bra miljöval tycks däremot inte vara särskilt viktigt för resenärerna. Transportstyrelsen undersöker återkommande tågresenärernas syn på järnvägsmarknaden. Årets undersökning visar att resenärerna Läs mer…

Uppsala kommun vill höra dina synpunkter om BULLER

BULLER / PROBLEMATIK | Enkät / Säg din mening / Uppsala kommun >> Passa på och ge oss dina synpunkter innan remisstiden går ut den 20 september. Åtgärdsprogrammet innehåller ett antal långsiktiga och kortsiktiga mål som ska genomföras i Uppsala 2019–2023. Det övergripande målet är att ingen som bor eller vistas i kommunen under en längre tid Läs mer…