BARN | Varannan vuxen vet inte hur de ska stötta barn som far illa av närståendes alkoholproblem

• CIVILSAMHÄLLET • ALKOHOLPROBLEMATIK | SVERIGE / Barnens Rätt i Samhället (BRIS) — — >> Barn med föräldrar som dricker för mycket riskerar att vara särskilt utsatta under covid-19-pandemin. En ny Sifo-undersökning som gjorts i uppdrag för initiativet Barndom utan baksmälla visar att hälften av alla vuxna inte vet hur de ska börja prata med Läs mer…

COVID-19 | Bidrag till civilsamhället: ”Viktigt uppdrag för socialt utsatta under coronapandemin”

• SVERIGE • UTSATTHET | Pengar / Statsbidrag / LÄNK / Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) — — >> Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska fördela 50 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Pengarna ingår i den satsning på totalt 100 miljoner kronor Läs mer…

SVERIGE | Rädda Barnen och CVE startar stödtelefon mot extremism

• CIVILSAMHÄLLET • VÅLD | Rädda Barnen / Center mot våldsbejakande extremism (CVE) _ >> Rädda Barnen och Center mot våldsbejakande extremism (CVE*) startar en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism, dit till exempel oroliga anhöriga eller personer som vill lämna våldsbejakande miljöer kan ringa. Arbetet sker inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP), en samverkansmodell Läs mer…