Riksförbundet M Sverige: Vill se strängare straff för rattfylleri

• BILKÖRNING • ONYKTERHET | SVERIGE / Riksförbundet M Sverige Illustrationsbild. >> Alkohol- och drogpåverkade bilförare på våra vägar är ett stort problem. Föraren utsätter inte bara sig själv för fara, utan även sina medtrafikanter. Under 2019 ökade antalet körkortsåterkallelser med 6,3 procent. Samtidigt minskade nykterhetskontrollerna från 2,8 miljoner år 2009 till 1 miljon år 2019. Läs mer…

Riksförbundet M Sverige: Anpassa bilinnehavet för en ny privatekonomisk situation

• PRIVATEKONOMI • BIL | Covid-19 / Riksförbundet M Sverige • • >> Den senaste tidens ökning av varsel orsakat av corona-virusets följdverkningar i samhälle och näringsliv har medfört att en del hushåll kan behöva se över den egna ekonomin. För de flesta människor kan det på både kort och lång sikt vara bra att Läs mer…

FUNKTIONSVARIATIONER | Förslag om ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

• BILIST • BILSTÖDET | Funktionshinder / Socialdepartementet – Regeringskansliet •• >> Regeringen föreslår i en proposition att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet. Bilstödet innefattar bidrag till inköp och anpassning av fordon och lämnas till personer som har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer. (Illustrationsbild). – Läs mer…

TRAFIK | Stora brister i trafiksäkerhets- och miljökontroll enligt ny rapport

• SVERIGE • Klimat & Miljö | Bil / Besiktning / STATISTIK / Fordonsbesiktningsbranschen >> I en ny rapport varnas för stora brister i kontrollen av hur trafiksäkra svenska fordon är. Samma rapport pekar ut att miljökontrollen som sker vid besiktningen inte fungerar. Statistiken visar nu att andelen miljöunderkända fordon kraftigt minskat. Samtidigt finns ingenting Läs mer…

Trängselskatten som gäller i STHLM sedan 1 januari 2020

• STOCKHOLM • Bilist | Vägtullar / Trafikverket >> För den som redan pendlar eller kör regelbundet i huvudstadens inre delar så har säkert informationen om den nya trängselskatten redan börjat att sätta sig. Men för alla andra kommer här en liten påminnelse om vad som gäller sedan decennieskiftet. //UMLN Redaktion  Trängselskatten utökades från och Läs mer…