UPPSALA | Uk och SLU tecknade samverkansavtal

•MILJÖ • Partnerskap | Sveriges lantbruksuniversitet / Uppsala kommun (Uk) –>> Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala kommun (Uk) har tecknat avtal om partnerskap med syfte att utveckla universitetets vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i stort. Bilden visar när avtalet undertecknades tidigare idag (den 6 februari) av kommunalrådet Erik Pelling och SLU:s rektor Maria Läs mer…