Kategori: ANTISEMITISM

SVERIGE
Kraftig ökning av antalet anmälda antisemitiska hatbrott hösten 2023

Bidragsansökan från Palestinska Folkets Förening väntas avslås