0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

• STADSPLANERING • ”Norra Luthagen” | Nybyggnation / Uppsala kommun (Uk)
>>
Uppsala kommun om sina planer för Börjetull:

Ytterligare en del av industriområdet Börjetull, i de södra delarna av Librobäck, ska omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder, kontor och verksamheter.

Förslaget till detaljplan för Börjetull är godkänt av plan- och byggnadsnämnden och ska i nästa skede skickas vidare till kommunfullmäktige.
Området ligger i nordvästra Uppsala, med närhet till Bärbyleden och Fyrisån. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder i kombination med utbyggnad av den befintliga industrin. En utbyggnad med flerbostadshus kan ge ett tillskott på cirka 1 600 lägenheter. Även ett vårdboende och plats för flera förskolor finns med i detaljplanen, totalt 16 avdelningar som placeras intill parker i området.

Bostadsprojekt samt industri/kontor:
Se kartan ovan!

  1. Bonava
  2. Skanska bostäder
  3. Skanska vårdboende/förskola
  4. HSB bostäder och befintligt kontorshus ”Skeppet”
  5. Borätt/Seniorgården
  6. JM
  7. Uppsalahem
  8. Galderma, befintlig industri

Nya gång- och cykelbroar
I området längs med Librobäcken och Fyrisån finns redan idag grönområden som ska utvecklas när området blir bebyggt med en stor andel bostäder. Nya gång- och cykelbroar ska byggas som bidrar till att knyta ihop planområdet med omgivningen, cykelavståndet till Resecentrum är ungefär 2,5 km.

Utökade verksamheter
Den befintliga industrin, Galderma, planerar en viss utbyggnad för att utöka och effektivisera verksamheten. Det stora kontorshuset ”Skeppet” kommer även fortsättningsvis att användas som kontor. Målsättningen är att denna del av staden ska få ett tydligare sammanhang med innerstaden och på sikt utvecklas till ett lokalt centrum med ett rikt utbud av service. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Sanering av mark 
Det behövs sanering av förorenad mark för stora delar av planområdet, det kommer att genomföras innan byggandet startar. Risken för spridning av föroreningar till yt- och grundvatten kommer därmed att minska betydligt.

Tidplan:
Mars 2020: exploateringsavtal beslutas i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
Mars-april: antagande kommunfullmäktige

Läs mer om detaljplanen och se granskningshandlingar [Länk till Uppsala kommun]

Librobäck
Börjetull är en del av Librobäck. Här kan du läsa mer om Librobäcks verksamhetsområde.

<<

___________________________________
Enligt uppgifter från Uppsala kommun

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.