0 0
Read Time:2 Minute, 21 Second

SLUTFÖRVAR • KÄRNKRAFT | Forsmark / SKB / Länsstyrelsen i Uppsala län

>>
För att slutförvaret av använt kärnbränsle ska få byggas i Forsmark vill Länsstyrelsen Uppsala län att flera åtgärder för att minimera påverkan på miljö och människors hälsa ska vidtas. Det framkommer i dagens yttrande från länsstyrelsen till regeringen.

Svensk kärnbränslehantering, SKB, har ansökt om att få uppföra anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle. I detta system ingår ett geologiskt slutförvar i berget på 500 meters djup i Forsmark i Östhammars kommun. Regeringen utför just nu en tillåtlighetsprövning, enligt miljöbalken, av SKB:s ansökan.

Länsstyrelsen yttrar sig i dag till regeringen om SKB:s kompletteringar i den pågående prövningen. I yttrandet ger länsstyrelsen bland annat förslag på villkor för att tillåta verksamheten, så kallade tillåtlighetsvillkor.

– Vi vill se villkor som tydliggör hur påverkan på människors hälsa och miljö ska minimeras samt beaktar att verksamheten kommer att bedrivas under lång tid, säger Lars Johnsson, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Villkoren syftar bland annat till minimering av anläggningens påverkan på grundvattnet, utbredning av anläggningen ovan och under mark samt ansvar för anläggningen tiden efter slutlig förslutning. Andra villkor som föreslås är att slutförvarsverksamheten i Forsmark ska anläggas och drivas så att nollutsläpp av växthusgaser uppnås.

– Området består av natur med mycket höga naturvärden som behöver skyddas mot skadlig påverkan vid byggandet av slutförvaret. Särskilt känsligt är området mot grundvattensänkning, säger Lars Johnsson.

Havsområdet utanför det planerade slutförvaret, Öregrundgrepen, är i dag påverkat av övergödande ämnen. Som en förutsättning för att slutförvaret ska få byggas kräver länsstyrelsen att SKB vidtar åtgärder för att förhindra påverkan på grundvattnet. Krav om att rena det förorenade vatten som avses pumpas ut i havet framställs också.

Om regeringen ger tillåtlighet till SKB:s ansökan kommer ärendet att återföras till Mark- och miljödomstolen för vidare prövning och formulering av detaljerade villkor, som ska ingå i ett tillstånd enligt miljöbalken.
>>
FAKTA / BAKGRUND:
Regeringens tillåtlighetsprövning har föregåtts av en flera år lång prövningsprocess som avslutades med en fem veckor lång huvudförhandling 2017 och ett yttrande från Mark- och miljödomstolen till regeringen i början av 2018.
Domstolen ansåg i sitt yttrande att det förelåg för stora osäkerheter i SKB:s bedömning av kopparkapslarnas motståndskraft mot olika korrosions­processer för att tillåtlighet skulle kunna ges.
Regeringen gav därför SKB möjlighet att komplettera ansökan på dessa punkter. SKB fick samtidigt möjlighet att lämna in förslag till villkor för den sökta verksamheten. SKB:s kompletteringar och förslag på tillåtlighetsvillkor har skickats ut på remiss.
Länsstyrelsens har den 13 september 2019 yttrat sig till regeringen över SKB:s förslag på tillåtlighetsvillkor. I yttrandet ger länsstyrelsen förslag på tillåtlighetsvillkor eller ändringar av SKB föreslagna villkor.
Länsstyrelsens yttrande tar inte upp frågor som berör korrosions­processer av kopparkapslarna. Dessa frågor hänvisas till andra expertmyndigheters utredningar, framför allt till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.


______________________________________
Textförfattare: Länsstyrelsen Uppsala län
______________________________________

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.