0 0
Read Time:2 Minute, 10 Second

>>
All utbildning i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolinspektionen har nu granskat förutsättningarna för detta. Granskningen visar att flera av huvudmännen behöver utveckla sina insatser.

Trettio grundskolor och deras 30 huvudmän har ingått i granskningen. Valet av arbetssätt och metoder i skolan ska vara medvetna och möta de behov av utveckling som identifierats i utbildningen. Bestämmelsen om vetenskaplig grund har funnits i skollagen sedan 2011. Det finns idag ett aktivt arbete på flera av de granskade skolorna. Men granskningen visar samtidigt att flera av huvudmännen behöver utveckla systematiska och stödjande insatser. När huvudmän och rektorer inte möter upp skolorna med stöd och ledning kan följden bli att skolor oreflekterat och ensidigt följer trender och gör begränsade val.

– I granskningen har vi sett attomkring en tredjedel av skolorna infört arbetssätt utan en kritisk diskussion. Vi har sett exempel där rektorn och arbetslagen inte har jämfört valda insatser mot andra alternativa metoder och arbetssätt inom samma område. De har inte heller tagit reda på om det finns befogad kritik mot valda insatser. Vi har även sett exempel där ett utbildningskoncept på förhand begränsat skolans val av metoder och arbetssätt, berättar Caroline Engskär utredare på Skolinspektionen.

Granskningen visar också att majoriteten av de huvudmän som granskats inte ger rektorer och lärare stöd i arbetet. Värt att lyfta är dock att det finns huvudmän som har skapat nätverk och webbaserade forum för att sprida kunskap samt har en samverkan med lärosäten, vilket är goda exempel.

– För att lärare och andra verksamma i skola ska kunna säkra sitt arbete utifrån vetenskaplig grund behövs goda förutsättningar. Det handlar inte minst om stöd från skolans huvudmän och ett kontinuerligt arbete från rektor, menar Caroline Engskär.

När det gäller att få fram dokumenterad beprövad erfarenhet krävs även här mycket samverkan. Det behövs gedigen planering och engagemang för att lärare på ett stort antal skolor ska kunna träffas, utbyta erfarenheter och dokumentera. Men även här saknar flera av de huvudmän vi granskat ett sådant arbete. Ett fåtal huvudmän har dock byggt upp en bas för beprövad erfarenhet i större skala, vilket är viktigt att uppmärksamma.

En utbildning som inte baseras på bästa tillgängliga kunskap kan inverka på elevers kunskapsutveckling och deras möjligheter att nå målen för utbildningen. Därför är det viktigt att alla verksamma i skolan antar ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i relation till innehållet i utbildningen. I förlängningen finns annars en risk för att elever inte ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

________________________________________________________
Extern skribent: Skolinspektionen Ursprungl. publicerad 19 juni 2019
________________________________________________________

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.