Uppsalas ridsport ska utvecklas

>>

Idrotts- och fritidsnämnden har beslutat om att göra en kartläggning av ridsportföreningarna i Uppsala. Kartläggningen ska omfatta föreningarnas verksamhet och även beskriva utvecklingsmöjligheter.

– Ridningen är en stor sport i Uppsala som vi ska stötta och stärka. Därför kartlägger vi nu ridsportens förutsättningar och behov. Det här är ett viktigt steg för att fler Uppsalabor ska kunna utöva den sport och fritidsaktivitet man är intresserad av, säger Maria Patel (S), ordförande Idrott- och fritidsnämnden.

Under kartläggningen ska dialoger och samverkan ske med ridföreningar i Uppsala, och även med Upplands idrottsförbund, som inom sitt uppdrag arbetar med föreningsfrågor inom ridsporten. Senast en motsvarande kartläggning gjordes var 2010, men fortfarande kvarstår en del oklarheter som behöver utredas, framförallt kring anläggningssituation för ridföreningar och ridskoleverksamhet som är komplex.

Senast i december 2019 ska kartläggningen vara klart.

.

| Artikelförfattare: Uppsala kommun |

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin