Visa omsorg om våra pollinerare

>>

Ingen vill att bin och andra pollinerare ska fara illa på grund av användandet av kemiska växtskyddsmedel. Nu finns kunskap presenterad i faktablad över vilka medel som är klassade som farliga för bin och vilka villkor som gäller för att skydda bina.

Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen arbetar med att se över hur informationen om bifarliga medel kan göras mer lättillgänglig. Som ett led i detta arbete presenterar Jordbruksverket nu en översikt över bifarliga preparat i lantbruk och trädgårdsodling. Dessa preparat har särskilda villkor, som måste följas när de används.

Lantbrukare, såväl som amatörodlare, vill ha en så stor skörd som möjligt. Då behöver man både gynna nyttodjur, som vilda pollinerare, och kontrollera skadeinsekterna, säger Gunilla Ideström, expert på biologisk mångfald.
(Foto: Louis Vimarlund)

– Kunskap om vilka preparat som är klassade som bifarliga gör det enklare för lantbrukarna att överblicka vilka krav som måste uppfyllas när de använder preparaten, säger Thorsten Rahbek Pedersen, chef vid rådgivningsenheten. Dessutom kan man ta allmän hänsyn och spruta med insektsmedel utomhus under sena kvällar eller nätter då bin och andra pollinerare inte är ute och flyger.

Förutom tillgång på pollen och nektar under hela säsongen behövs platser där de vilda pollinerarna kan bygga bo och lägga sina ägg och larver. I detta arbete kan både yrkesodlare och privatpersoner delta.

– Lantbrukare, såväl som amatörodlare, vill ha en så stor skörd som möjligt. För att nå dit behöver man både gynna nyttodjur, som vilda pollinerare, samt kontrollera skadeinsekterna, säger Gunilla Ideström, expert på biologisk mångfald.

Artikelförfattare: Jordbruksverket

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”