(M): Uppsala fortsatt i botten i företagsklimatranking

(NÄRINGSLIV / MODERATERNA I UPPSALA / SVENSKT NÄRINGSLIV)
>>           
Idag släppte Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i Sverige 2018. Uppsala kommun fortsätter att ligga i bottenskiktet av listan på plats 199 av 290. Uppsala kommuns toppnotering i företagsklimatrankingen var 2012 när kommunen placerade sig på plats 90 av Sveriges 290 kommuner.

Många företagare i Uppsala efterfrågar bättre förståelse hos tjänstemän och politiker. Företagarna upplever att kommunens service till företagen som den mest bristfälliga punkten, där hamnar Uppsala på plats 276 av 290 kommuner. För att Uppsala skall vara attraktivt för nya företag som vill flytta hit och för att etablerade företag ska expandera krävs att näringslivsklimatet är mycket bra och att kommunen levererar bra service. Det handlar framför allt om bemötande och handläggningstider vilket har betydelse för företagens etablering och expansion.

– Vi vill att det tas fram ett mätbart åtgärdsprogram för att förbättra företagsklimatet och skapa en väg in för företagarna i kontakten med kommunen. Vi behöver få till en effektivare handläggning där mycket kan göras genom digitalisering och där ärenden enkelt kan följas. Uppsala behöver mer fokus i att klara upp ärenden än att slussa runt den sökande bland handläggare och förvaltningar, säger Therez Almerfors (M) kommunalråd.

Företagarna får i enkäten, som ligger till grund för rankingen, besvara vilka åtgärder de anser att kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet. Den enskilt största försämringen i Uppsala anser företagarna är att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet. I den kategorin rasade Uppsala kommun hela 40 listplaceringar.

– Det är en djup oroande effekt av de rödgrönas styre. Grunden till att den gemensamma välfärden kan finansieras är att fler kommer i arbete och det är i företagen som arbetena skapas. Ett gott företagsklimat är därför av yttersta vikt om vi ska ha en god välfärd, avslutar det moderata kommunalrådet Therez Almerfors.

___________________________
Avsändare Moderaterna i Uppsala
___________________________

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin