Förhöjda halter av legionellabakterier

(SMITTA / LEGIONELLABAKTERIER / UPPSALA KOMMUN)
>>              
I samband med en miljöinspektion 
den 31 juli togs vattenprover vid vård- och omsorgsboendet Årstagården. Provsvaren visade på förhöjda halter av legionellabakterier i fastighetens vattensystem, men ingen har veterligt insjuknat.

Miljöförvaltningen genomför löpande tillsyn av inomhusmiljön på kommunens vård- och omsorgsboenden. I samband med en inspektion på Årstagården tog miljöförvaltningen vattenprov som visade på förhöjda halter av legionellabakterier i vattnet.

– I vår tillsyn kontrollerar vi bland annat hur man arbetar för att förebygga legionella. När vi ser brister i rutinerna eller får andra misstankar så kan vi ta vattenprov, vilket vi alltså gjorde nu på Årstagården. Vad vi känner till har inte någon insjuknat på boendet så det känns väldigt bra att upptäcka förekomsten av legionellabakterier innan någon blir smittad, säger Patrik Brodd, avdelningschef på miljöförvaltningen.

Rikshem, som ansvarar för fastigheten, har tillsammans med verksamheten därefter vidtagit en rad åtgärder för att förhindra smittspridning och säkerställa hygienrutiner. Bland annat har vattentemperaturen i fastigheten höjts och en kemisk spolning är planerad till 20 augusti. Utöver det ska alla tappställen, det vill säga kranar, spolas dagligen.

– Vi informerar just nu boende och anhöriga om det inträffade. Det är ingen fara att dricka vattnet och vi vidtar extra försiktighetsåtgärder i samband med duschning meddelar Mia Gustafsson, områdeschef inom Uppsala kommun, äldreförvaltningen.

Utöver boende och deras anhöriga får även de anställda vid Årstagården uppdaterad information om de hygien- och spolningsrutiner som gäller för att undvika smittspridning och framtida tillväxt av legionellabakterier i vattensystemet. Legionella kan växa till i vattensystemet i fastigheter om vatten blir stillastående under lång period eller har för låg temperatur.
På Årstagården erbjuds vård och omsorg för personer, både äldre och yngre, med olika stadier av demenssjukdom. Det finns 79 lägenheter.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
__________________________Fler nyheter

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

F&V | Psykisk ohälsa kan öka risken för unga att begå brott

PSYKOLOGI | Alternativ behandling testas vid depression hos unga

KROPPEN | Luktsinnet styrs av hjärnans förväntningar

KLIMAT | Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik

F&V | Alarmerande låg kunskap om ekonomi bland dagens unga