Ny fotoutställning: Samtiden i fokus…

(FOTOGRAFI / SAMTIDSUNDERSÖKNING / UPPLANDSMUSEET)        
>>        
Nedläggningen av Dannemora gruvor, tillverkning av Slotts senap i Uppsala, Bahcofabriken i Enköping, att vara jordburkare i Uppland…
Nu ställer vi ut några av de tusentals bilder som tagits av Upplandsmuseets fotografer under samtidsundersökningarna från 1970-talet fram till idag. Titeln på utställningen lyder Samtiden i fokus – dokumentation av dagens Uppland för framtidens generationer.

Upplandsmuseet har under flera decennier undersökt det samtida Uppland. Med dessa undersökningar samlar museet in kunskap om företeelser och verksamheter som är viktiga för oss som lever i Uppland idag och i framtiden. Samtidsundersökningarna utökar Upplandsmuseets kunskapsbank med omfattande fotodokumentationer, observationer av platser och verksamheter, intervjuer och insamling av föremål. Kunskap som tas omhand och sparas för framtiden. Många av undersökningarna har resulterat i artiklar, rapporter och böcker.

– Samtidsundersökningarna innebär att museet undersöker och dokumenterar det som händer i samhället idag och inte kommer i efterhand för att fråga hur det var. Vi pratar med människor i deras vardag. Det ger en unik inblick i människornas verklighet som vi aldrig kan återskapa i efterhand, säger antikvarie Barbro Björnemalm från Upplandsmuseet.

Insamlingen ger museet möjlighet att diskutera viktiga frågor i vår samtid. Den är också ett villkor för att framtidens besökare och forskare ska kunna ta del av vår samtid. 
Fotograferna i utställningen är: Tommy Arvidson, Bengt Backlund, Lennart Engström, Bengt Fredén och Olle Norling.

Utställningen pågår mellan 1 juni – 1 oktober 2018
Plats: Upplandsmuseet

_______________________
Avsändare: Upplandsmuseet
_______________________

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin