OMSORG: Ökad tillgång på personliga ombud >>

     
Omsorgsnämnden beslutade måndag 12 februari om upphandling av Personliga ombud, en verksamhet som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Från och med 1 oktober 2018 kommer verksamheten att bedrivas av Bräcke diakoni. Samtidigt utökas verksamheten rejält, från fyra till sex heltidstjänster. Sedan 1 oktober 2014 har Personliga ombud bedrivits av Sofrosyne AB.

Bräcke diakoni är en ny utförare i Uppsala kommun. Det är en organisatorisk fristående stiftelse, som verkar inom Svenska kyrkans diakonala ram. Verksamheten är politiskt och religiöst fristående. Bräcke diakoni bedriver en non profit-verksamhet inom vård och omsorg. De har erfarenhet av att arbeta med personer med psykiska funktionsnedsättningar i olika sammanhang. De bedriver sedan 2002 verksamhet med personligt ombud enligt avtal med Göteborgs stad.

Personliga ombud bidrar till att personer med psykisk funktionsnedsättning får sina rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda.Ombuden kan hjälpa till i den enskildes samtliga myndighetskontakter, till exempel kontakter med hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Personliga ombud har en självständig ställning i förhållande till berörda myndigheter och arbetar inte med myndighetsutövning. Under 2017 fick cirka 145 personer i Uppsala stöd via personliga ombud. 2014 var det cirka 60 personer som fick stöd av verksamheten och 2016 var det i snitt 94 per månad.

– Personliga ombud är otroligt viktiga för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få sina rättigheter tillgodosedda. Därför är jag glad att vi kan utöka verksamheten med 50 procent säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Verksamhetsövergången ska ske med största möjliga personalkontinuitet och trygghet för de enskilda som har personliga ombud. Bräcke diakoni ska därför erbjuda all personal som berörs av uppdraget anställning hos sig. Upphandlingen har gjorts med anledning av att gällande avtal löper ut. Upphandlingen har genomförts enligt Lag om offentlig upphandling, LOU. Avtalstiden är två år med möjlighet till två års förlängning (1+1 år).
// Signerat Uppsala kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Fler nyheter

Uppsala vidare mot att bli europeisk kulturhuvudstad 2029

STUDIE | Distansundervisning ledde till minskad vård för psykisk ohälsa

LITTERATUR | Ny bok om strömmad läsning

Sportlovsveckan på UKK

Han blir Uppsalas nya stadsarkitekt

Uppsala utsedd till Sveriges främsta idrottskommun