KONST: Skulptur i granit uppförs vid kontorshuset Juvelen

Den finska konstnären Laura Könönen har fått i uppdrag att utföra den konstnärliga gestaltningen framför kontorsbyggnaden Juvelen, i korsningen Strandbodgatan/Stationsgatan. Konstverket Silent water är en storslagen skulptur i granit. Den ska stå färdig våren 2019.

Silent water är ett 6 gånger 2,5 meter stort och dryga 30 ton tungt konstverk i svart diorit från Korpilahti i mellersta Finland med släta sidor och böljande ovansida målad i turkosskiftande färger.

– Den här konstnärliga gestaltningen tar sin utgångspunkt i Finlands hundra år av självständighet. Uppsala kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi har ett särskilt ansvar för den sverigefinska minoriteten. Den offentliga konsten har genom det här konstverket tagit fasta på det, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

I konstverket ryms tankar om havet, vattenmassornas tyngd och vad som döljer sig under ytan. Östersjön som symbol för en länk och inte en gräns. Ett färdmedel som fört människor till ett nytt land, och ibland tillbaka. Titeln Silent water anspelar på havets eller människans inre som inte alltid överensstämmer med det yttre. Verket är en poetisk och storslagen skulptur som ett utsnitt av Östersjön, havet som förenar och förbinder Sverige med Finland. Det förhåller sig på ett bra sätt till platsen med sin kraftfulla arkitektur och stora rörlighet med tåg, bilar och resenärer och blir en lugn plats i detta område.

– Som medborgardialog har vi i det här projektet vänt oss till det sverigefinska samrådet. Jag tycker Laura Könönen verkligen har tagit tillvara på de synpunkter och tankar gruppen framförde till henne, bland annat om hur det känns att ha två hemländer. Något som berör många människor i Uppsala, inte bara de som har sitt ursprung i Finland, säger Anna Ehn, intendent för offentlig konst, kulturförvaltningen.

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck