0 1
Read Time:2 Minute, 14 Second
— UPPSALA KOMMUN SKOLFASTIGHETER AB —

 

 

Uppsala är en av landets snabbast växande kommuner. Med den utvecklingen är behovet stort av fler skolplatser i pedagogiska lokaler – både i befintliga och i nya skolor där bostadsområden växer fram. I Bälinge har så väl Bälinge skola och Bälingeby förskola länge varit i behov av att rusta upp byggnaderna. Skolfastigheter har fått i uppdrag av Uppsala kommun att planera och bygga en ny skolbyggnad med idrottshall för verksamheter från förskoleklass till årskurs 6, samt även bygga en ny förskola i Bälingeby.

 

Den nya skolan i Bälinge är planerad att ligga på samma plats som den nuvarande. De gamla lokalerna från 60-, 70- och 80-talen kommer att rivas och ge plats för en ny modern och energieffektiv byggnad, med kapacitet för 630 elever, lärare och annan skolpersonal.

 

Inför rivningsarbetena och bygget av den nya skolbyggnaden ska hela skolverksamheten flyttas över till temporära moduler i Bälinge. Under hösten/vintern 2020 gjordes en arkeologisk förundersökning på platsen för de tillfälliga byggnaderna. Bälinge är gammal kulturbygd och förundersökningen resulterade i utbredda arkeologiska fynd från yngre järnåldern med en större boplats samt flera gravar. Innan tomten kan bebyggas med de temporära modulerna måste nu en fullskalig arkeologisk utgrävning ske. Det är Länsstyrelsen som meddelar när det arbetet kan komma igång. Först när utgrävningen är klar kan Skolfastigheter planera i detalj för utformning och tidplan för de tillfälliga modulerna.

 


BILDEN • Skiss på hur de nya byggnaderna i Bälinge kan komma att se ut.

 


Som den preliminära planen ser ut i dagsläget ska skolan och idrottshallen rivas och flytta till de tillfälliga lokalerna under hösten 2023. Den nya skolan beräknas vara inflyttningsklar under hösten 2026. För Bälingeby förskola är planen för närvarande att en rivning kan ske under vintern 2022 och att förskolan flyttar in i de nya lokalerna två år efter det.

 

– Vi skapar i detta projekt bättre förutsättningar för en hållbar verksamhet och läromiljö som är långsiktig effektiv över tid. En ny modern förskola och skola är efterlängtad i Bälinge och vi på Skolfastigheter är angelägna om att hela resan fram till inflytt ska vara bra för både barn och unga, samt deras vårdnadshavare och skolornas personal, säger Annika Burström, projektchef på Skolfastigheter.

 

Skolans, idrottshallens och förskolans utformning kommer att knyta an till den lokala byggtraditionens jordbruksbyggnader med trä och tegel i gula och röda nyanser. Skolgården anläggs för att bevara den omväxlande hagmark- och parkkaraktären med en spännande och utmanande lekmiljö för barn i olika åldrar.

 

Byggnaderna uppförs med Miljöcertifiering silver och ritas av Larsson Lindstrand Palme arkitektkontor. Skolgården utformas i sin tur av Nivå Landskapsarkitektur.

 

Extern skribent: Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.