0 0
Read Time:2 Minute, 9 Second

NATURRESERVAT / LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN —

 

I år har länets naturreservat mottagit fler besökare än någonsin tidigare. Utöver de dryga 160 naturreservat som fanns i länet i början av året, har länsstyrelsen nu beslutat om ytterligare åtta nya reservat.

Det är tydligt att naturen fyller en viktig funktion i vårt samhälle och att naturreservat hjälper människor att hitta ut i naturen. Det känns jätteroligt att vi har bildat så många nya naturreservat i år, säger Elin Larsson, naturskyddshandläggare på Länstyrelsen Uppsala län.

 

Reservaten finns från norr till söder och omfattar allt från myrmarker och gammelskogar till betesmarker och strandmiljöer. Merparten ligger i de nordöstra delarna av länet där det finns gott om så kallade ansvarsarter och ansvarsnaturtyper som är sällsynta nationellt sett och därför är prioriterade för skydd i Uppsala län.

De nya naturreservaten heter Södra Lunsen, Marka-Sandika, Öster-Mörtarö, Tuskösundet, Norrboda-Kråkan, Djupfjärd, Lohusmyr och Bångmossen.


Flera av de nya naturreservaten har inslag
av värdefulla kalkbarrskogar som ofta kännetecknas av en örtrik flora och ovanliga marksvampar. Artrikedomen är ofta tätt knuten till traditionell skötsel genom skogsbete och begränsad plockhuggning och antalet rödlistade arter är många gånger stort.

Det är lätt att tänka att det bästa man kan göra för skogarna är att bara lämna dem orörda, men det stämmer sällan för kalkbarrskogarna, säger Albert Tunér, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen och fortsätter:

Målsättningen när det kommer till reservat som Djupfjärd, Öster-Mörtarö, Tuskösundet och Norrboda-Kråkan är att efterlikna den skötsel som sträcker sig långt tillbaka i tiden och som var vanlig fram till första hälften av nittonhundratalet.

Flera av de nybildade naturreservaten har hög potential som utflyktsmål. På Gräsö till exempel ligger Norrboda-Kråkan och Öster-Mörtarö där vandringar genom gamla glesa, luckiga skogar kan ta besökaren till inbjudande klippstränder vid havet. Även Södra Lunsen har höga friluftsvärden tack vare dess tätortsnära läge mellan Uppsala och Knivsta, de angränsande reservaten Norra Lunsen och Kungshamn-Morga samt strövmöjligheterna via Upplandsleden.

För det vardagliga friluftslivet är det viktigt att ha nära till naturen där man bor. I och med att Södra Lunsen skyddas kommer skogen att bevaras för framtida generationer, av såväl länets som skogens egna invånare, att ta del och njuta av, säger Johan Lilja, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Genom besluten skyddas totalt 547 hektar, varav 488 hektar är skogsmark, samtidigt som kulturmiljöer, värdefulla naturtyper och friluftsvärden tas tillvara.

Utöver de nybildade reservaten så har det befintliga reservatet Ängskär fått ett nytt beslut som stärker skyddet av området samt en ny skötselplan som bättre tar tillvara de höga natur- och friluftsvärden som finns.

Extern skribent: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) | 2020-12-14

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.