0 0
Read Time:2 Minute, 22 Second

• HEDERSKULTUR • KVINNA | Tjejers rätt i samhället (TRIS) / Uppsala kommun (Uk)

Illustrationsbild.
>> Uppsala kommun fördjupar samarbetet med Tjejers rätt i samhället (TRIS). Satsningen innebär ökade resurser till att förebygga, upptäcka och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är att alla Uppsalabor ska kunna leva fria och självständiga liv.

Socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och kulturnämnden i Uppsala kommun har tillsammans ingått ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Tjejers rätt i samhället (TRIS). Överenskommelsen med TRIS omfattar en budget på 2 863 000 kronor för 2020 fördelat enligt följande: socialnämnden 1 725 000 kronor, arbetsmarknadsnämnden 435 000 kronor, utbildningsnämnden 380 000 kronor och kulturnämnden 323 000 kronor. Satsningen omfattar bland annat träffpunkter och läxhjälp, idrottsverksamhet, öppen stödverksamhet, utökad jourverksamhet och utbildning av arbetsgrupper i kommunen.

– Att IOP både förstärks och förlängs är en tydlig markering kring vikten av att arbeta förebyggande och kompetenshöjande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Överenskommelsen kommer resultera i att fler individer, barn som vuxna, upptäcks och får möjlighet att leva ett liv fritt från våld, förtryck och kontroll, säger My Hellberg, kanslichef på TRIS.


Ett sätt att lösa samhällsproblem

IOP är en etablerad modell för myndigheter att samarbeta med civila organisationer med syfte att sprida kunskap och ge stöd till utsatta grupper. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur samarbetet ska genomföras. Insatser inom ramen för IOP ska erbjuda möjligheter till arbete, hälsofrämjande insatser, fritidsaktiviteter, samhällsintegration, kris- och psykosocialt stöd och vägledning i samhället.

– Den som utsätts för hedersrelaterat förtryck ska ges samhällets fulla stöd. Här är kompetensen otroligt viktig. En särskild specialistgrupp inom socialförvaltningen har utsetts till att hjälpa dem som utsätts för hedersförtryck. TRIS utbildar och stöttar samtidigt alla våra socialsekreterare i dessa frågor. På så sätt blir vi bättre på att bemöta, stötta och skydda, säger Eva Christiernin (S), ordförande socialnämnden.

– TRIS fyller en viktig funktion i Uppsala och är en avgörande kraft för att hjälpa många ungdomar och kvinnor, som riskerar hedersrelaterad våld och förtryck, på väg mot arbete och ett självständigt liv. Sådana goda krafter ska alltid stöttas, säger Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden.

– Elever som lever i en hederskontext riskerar ofta icke godkända betyg i ämnet idrott och hälsa. De hindras från att delta. Att öka deltagandet i idrottsundervisningen är därför viktigt och nu gör vi en särskild utbildningssatsning riktad mot idrottslärare och elevhälsa med syfte att få med flera elever och ett stärkt samarbete med elevernas hem. Tillsammans med särskild läxläsning för denna målgrupp stärker vi möjligheten att göra skillnad för dessa elever, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden.

– Alla ungdomar har rätt till en meningsfull fritid. Även de tjejer som inte får gå till fritidsgården eller träningen. Det känns väldigt bra att öka samarbetet med TRIS som riktar sin verksamhet direkt till dem, avslutar Linda Eskilsson (MP), ordförande kulturnämnden.

<<
_______________________________________________
Artikelförfattare:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.