TRYGGHET | Tillsyn hemma på distans

SENIOR • FUNKTIONSHINDER | KAMERAÖVERVAKNING / Äldreförvaltningen – Uppsala kommun (Uk)
>>
Nu kan den person som behöver tillsyn hemma på natten prova digital tillsyn på distans. Kameror har redan installerats i fyra hem.

Den som har tillsyn på natten kan prova att få tillsyn digitalt, utan att få hembesök. Testperioden började i slutet av mars 2020. Redan har kameror installerats i fyra hem. Det finns möjlighet att sätta upp kameror i 25 hem till inom projektet Digital tillsyn.

– Jag är glad att vi kan erbjuda våra äldre en omsorg som ökar tryggheten i hemmet. Vi vet att en ostörd nattsömn kan minska risken för fallolyckor och med den digitala tillsynen behöver inte de äldre väckas om nätterna, säger Caroline Hoffstedt (S), äldrenämndens ordförande.

Under hösten och vintern 2019 såg trygghetsjouren, nattpatrullen och biståndshandläggare över arbetssätt för att införa ny teknik och nya tjänster. Det här pilotprojektet är ett resultat av det arbetet. Förbättringar görs löpande kring arbetssättet.

– Tillsammans med den person som behöver tillsyn bestämmer biståndshandläggaren när tillsyn ska utföras under natten. Att testa är frivilligt och det går att när som helst avsäga sig den digitala tillsynen, säger Marianne Pira som ansvarar för projektet inom äldreförvaltningen.

Trygghetsjouren gör tillsynen
Det är handläggare på Trygghetsjouren som i dag svarar på trygghetslarm från personer som bor i sina vanliga hem. Det är också de som kommer att göra tillsyn enligt överenskommelsen med den som vill prova den digitala tillsynen.

Nattpatrullen är ett fortsatt viktigt stöd
Trygghetsjourens larmgrupp installerar den kamera som ska användas. Nattpatrullen kommer även fortsättningsvis att vara ett viktigt stöd om något akut händer hos personen eller om personen inte syns i samband med den digitala tillsynen.

<<
____________________________________________________
Artikelförfattare: Äldreförvaltningen – Uppsala kommun (Uk)

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall