0 0
Read Time:3 Minute, 30 Second

• KLIMAT & MILJÖ • EU | Parisavtalet / GLASGOW / Världsnaturfonden (WWF)

>>
EU-kommissionen har idag, som en del av EUs gröna giv, presenterat ett detaljerat förslag på en europeisk klimatlag. WWF välkomnar lagförslaget och att EUs mål att bli klimatneutralt till 2050 slås fast. Tyvärr missar kommissionen viktiga delar, menar WWF. Ett tuffare mål till 2030 hade gjort det enklare för EU att presentera en mer ambitiös klimatplan till Parisavtalet. Det hade även kunnat driva på andra länder att höja sina ambitioner inför de globala klimatförhandlingarna senare i år. 

– Förslaget att slå fast ett mål om nettonollutsläpp i lag är ett kraftigt ställningstagande av EU-kommissionen. Det är en fråga som WWF har drivit länge och ett tydligt steg i rätt riktning, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. Genom en lagstadgad klimatneutralitet skapas en långsiktighet i politiken eftersom även framtida parlament och regeringar i EU behöver arbeta mot detta mål.   

Under det så kallade supermiljöåret 2020 ska flera viktiga beslut fattas om klimat och biologisk mångfald både globalt och inom EU. Bland annat ska alla länder uppdatera, och helst skärpa, de nationella klimathandlingsplaner som togs fram inför Parisavtalet 2015. Även om de nuvarande planerna genomförs riskerar vi en global uppvärmning på över tre grader – det vill säga långt förbi det uppsatta målet om “väl under 2 grader med sikte mot maximalt 1,5 graders uppvärmning”.  

I och med att de flesta länders nationella klimatplaner (NDC) inom Parisavtalet sträcker sig till 2030 hade en kraftig skärpning av EUs 2030-mål i klimatlagen skickat en tydlig och stark uppmaning till resten av världen inför FN-förhandlingarna i Glasgow senare i år. 

– Med en högre ambition än den 50-55 % minskning till 2030 som nu föreslås i lagen hade EU kunnat sätta större press på resten av världens länder inför klimatmötet i Glasgow, säger Ola Hansén, senior klimatrådgivare på WWF. Det blir nu viktigt att de svenska EU-parlamentarikerna, regeringen och riksdagen driver på för en ytterligare skärpning av målen i de kommande förhandlingarna.   

Nu väntar förhandlingar i EU om klimatlagens utformning mellan medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen. Sverige och svenska EU-parlamentariker kan ha en nyckelroll genom att driva på för en vassare klimatlag med fler inslag och aspekter än i kommissionens förslag. Även om positiva faktorer nu finns med i förslaget, till exempel en översyn av målen vart femte år precis som i Parisavtalet, så ser WWF gärna att mer inspiration hämtas från den svenska klimatlagen, med bland annat ett inrättande av ett oberoende vetenskapligt råd och en tydlig avsikt att alla politikområden ska bidra till klimatmålen.

EUs statschefers beslut om nettonollutsläpp i EU till 2050 i december 2019 var ett stort steg i rätt riktning, men för att vara i linje med 1,5-gradersmålet bör EU vara klimatneutralt senast 2040.  

WWF vill bland annat att EU:s klimatlag ska:   

  • Sätta mål att klimatutsläppen ska minska med minst 65%, gärna 70%, till 2030.
  • Sätta mål att klimatneutralitet ska uppnås till 2040 för att därefter övergå till negativa utsläpp. Detta för att EU ska bidra i linje med målet att inte överstiga 1,5 graders global uppvärmning.
  • Etablera en översynsmekanism inom EU som följer Parisavtalets femårscykel för de nationella klimatplanerna. Därigenom kan EU skärpa målen och uppdatera EUs långsiktiga klimatstrategi i linje med vetenskapen och utvecklingen inom klimatförhandlingarna.  
  • Inrätta ett oberoende vetenskapligt organ som granskar att EUs styrande organ, planer och politik lever upp till klimatmålen.  
  • Säkerställa att alla sektorer bidrar och att all EU-politik som inte är i linje med EUs klimatmål ändras så att den bidrar till att uppnå målen.  
  • Förbjuda subventioner, skattelättnader, annonsering och andra förmåner för fossila bränslen, det vill säga kol, olja och naturgas, så att dessa fasas ut i en snabbare takt.  
  • Sätta som mål att upptaget av koldioxid från sänkor i EU ska fördubblas till 2030, genom lagstiftning och finansiering för naturbaserade lösningar som främjar den biologiska mångfalden.  

WWF:s utvecklade lista med krav på klimatlagen går att läsa här (Obs, endast på engelska).

<<
________________________________________________
Artikelförfattare: Världsnaturfonden (WWF) | 2020-03-04

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.