0 0
Read Time:3 Minute, 14 Second

• BUDGETUNDERLAG • Universitet | Sveriges lantbruksuniversitet (SLU / Uppsala universitet (Uu) / Uppsalamagasinet Luthagsnytt

I veckan som gick presenterade vår stads två stora universitet sin ekonomi. Och det ser bra ut, att döma av uppgifter de båda lärosätena har delgivit media: 


>>
UPPSALA UNIVERSITET:

Uppsala universitets årsredovisning som fastställdes av konsistoriet idag visar en välskött ekonomi och framgångsrik verksamhet. I budgetunderlaget för kommande treårsperiod lyfter universitetet dock fram vad som krävs för fortsatt positiv utveckling.

– Vi är på rätt väg, det finns mycket att vara stolt över, men samtidigt är det viktigt att lyfta fram att vi måste fortsätta utveckla utifrån verksamhetens behov för att bibehålla vår position som ett ledande forskningsuniversitet, säger rektor Eva Åkesson.

Årsredovisningen visar att universitetets ekonomi och ekonomi är välskött. Omsättningen ökade förra året med 285 miljoner, antalet studenter ökade med sex procent och antalet internationella avgiftsstudenter med 35 procent. Utbildningsmålet nås, andelen studenter på avancerad nivå ökar som planerat, liksom antalet nyantagna doktorander. Det ackumulerade myndighetskapitalet minskar också stadigt som planerat. Det betyder att medlen omsätts som de ska, till forskning och utbildning.
När det gäller riktade utbildningsplatser inom vårdområdet och lärarutbildningen har inte målen nåtts fullt ut. Detta beror bland annat på svårigheterna att hitta VFU-platser.

– Detta är något vi kämpat med länge och inte råder över själva. Vården har till exempel svårt att frigöra tid för handledning och då får vi svårt att utbilda fler fastän vi gärna vill, säger Eva Åkesson.

I budgetunderlaget till regeringen framhåller Uppsala universitet en rad frågor. Bland annat behövs ökade ersättningsnivåer för utbildning. Det så kallade produktivitetsavdraget måste till att börja med tas bort. Det är inte rimligt att effektivisera inlärning, då studenter inte lär sig fortare nu än förr. Vidare behövs ett ökat basanslag till forskning fritt från medfinansieringskrav till anslagsgivare för att säkerställa universitetets förnyelsekraft och stärka samhällets beredskap för idag okända framtida samhällsutmaningar.

– Vi lyfter också fram vikten av en nationell strategi som tydliggör ansvar, prioriteringar och långsiktig finansiering av forskningsinfrastruktur. Detta har sagt vi tidigare och nu gör vi det igen i vårt budgetunderlag. Vi hoppas att detta blir ett viktigt fokus i den kommande forskningspropositionen, avslutar Eva Åkesson.


SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (SLU):

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en fortsatt god ekonomi, framgår det av årsredovisningen för 2019. Universitetet redovisade ett underskott för verksamhetsåret 2019 på 68 miljoner kronor, och därmed betar SLU av sitt balanserade kapital, som nu uppgår till 431 miljoner kronor.

Årsredovisningen fastställdes av SLU:s styrelse vid torsdagens sammanträde.

– SLU:s ekonomi är fortsatt stark. Det ger universitetet en trygghet och stabilitet i det fortsatta utvecklandet av våra kärnverksamheter: utbildning, forskning och miljöanalys, säger universitetsdirektör Martin Melkersson i en kommentar.

Axplock ur årsredovisningen i övrigt:

  • Forskningsbidragen, det vill säga inbetalningarna, är på oförändrad nivå, närmare 1,4 miljarder kronor.
  • SLU har, som de flesta andra myndigheter, ökade pensionskostnader. Ökningen under 2019 var 40 miljoner kronor och den kommer troligtvis att fortsätta öka.
  • Under året har forskningsfartyget Svea färdigställts och SLU har köpt stallbyggnaderna till Veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) i Uppsala, vilket har ökat SLU:s anläggningstillgångar med 453 miljoner kronor till drygt 2,1 miljarder kronor.
  • På personalsidan har den forskande och undervisande personalen ökat med tre procent under verksamhetsåret. Av universitetets drygt 3 000 årsarbetare är 54 procent kvinnor och 46 procent män. Bland professorerna är det emellertid ojämnare: 31 procent kvinnor och 69 procent män. Även bland dekaner och prefekter utgör kvinnorna bara ungefär en tredjedel.
  • SLU:s vetenskapliga publicering ökade med sju procent under 2019. Under året publicerades drygt 1 800 artiklar eller reviews.
  • Den externa finansieringen utgjorde 54 procent av den totala forskningsfinansieringen.
  • Antalet forskarstuderande vid SLU har minskat under de senaste åren. I fjol fanns det 528 aktiva forskarstudenter, varav knappt hälften var utländska.
  • SLU hade i fjol drygt 3 900 helårsstudenter, en ökning med 200 från året innan.

<<
_____________________________________________________________________
Artikelförfattare: Uppsala universitet (Uu) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.