KULTUR/HISTORIA: Senaste nytt från Upplandsmuseet

>>     Fjolåret, 2017, blev ett rekordår för Upplandsmuseet. Med sammanlagt 115 189 besökare innebär det en besöksökning med hela 26 procent jämfört med 2016. ”Vår bästa besökssiffra någonsin! Härligt!” slår landsarkivarien tillika länsmuseichefen Bent Syse fast. Bakom framgången ligger en blandning av angelägna utställningar och aktiviteter på museets olika arenor, drar man slutsatsen. – Läs mer…