KULTUR: Satsning på det fria kulturlivet för barn och unga

>>       Uppsala kommun ökar stödet till det fria kultur- och föreningslivet med 4,5 miljoner kronor. Det gäller kulturverksamheter, projekt, evenemang och barns och ungas möjligheter att själva utöva kultur. Totalt satsar kommunen drygt 51 miljoner kronor på området. Ett nytt stöd till barn och ungas kulturutövande ger möjlighet för flera i åldern 6–20 Läs mer…

ULLERÅKER: Nytt kommunalt projekt med kulturella förtecken

>>           Uppsala kommun startar ett pilotprojekt i Ulleråker för att konstnärer och andra yrkesgrupper inom den kulturella och kreativa sektorn ska kunna hyra arbetslokaler i det så kallade Hospitalet. Projektet är ett led i satsningen på att utveckla Uppsala som konststad. Tidigare har kulturnämnden inrättat ett ateljéstöd för Uppsalas yrkesverksamma Läs mer…

FÄNGSLADE FÖRFATTARES DAG: Onsdag 15 november

>>    Arrangemanget Fängslade författares dag onsdag 15 november har temat Syrien. I Uppsala uppmärksammas också kommunens förra fristadsförfattare Sedigheh Vasmaghi, från Iran. Programmet består av högläsning av hennes dikter, en föreläsning av årets Tucholskypristagare samt föredrag om Fake news av Joakim Medin och ett samtal om att vara fängslad i Syrien. Uppsalas tidigare fristadsförfattare, Sedigheh Vasmaghi, Läs mer…