KULTUR: Framtida konstverksamhet i Uppsala presenteras

>>      Söndag 21 januari presenteras förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun  i Vasasalen på Uppsala konstmuseum. Allmänheten är välkommen att delta i evenemanget. På uppdrag av kulturnämnden i Uppsala kommun har utredaren Jane Nilsson under 2017 genomfört en förstudie kring kommunens framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum. Resultatet av förstudien presenteras av kulturdirektör Sten Bernhardsson Läs mer…

KULTUR: Satsning på det fria kulturlivet för barn och unga

>>       Uppsala kommun ökar stödet till det fria kultur- och föreningslivet med 4,5 miljoner kronor. Det gäller kulturverksamheter, projekt, evenemang och barns och ungas möjligheter att själva utöva kultur. Totalt satsar kommunen drygt 51 miljoner kronor på området. Ett nytt stöd till barn och ungas kulturutövande ger möjlighet för flera i åldern 6–20 Läs mer…

ULLERÅKER: Nytt kommunalt projekt med kulturella förtecken

>>           Uppsala kommun startar ett pilotprojekt i Ulleråker för att konstnärer och andra yrkesgrupper inom den kulturella och kreativa sektorn ska kunna hyra arbetslokaler i det så kallade Hospitalet. Projektet är ett led i satsningen på att utveckla Uppsala som konststad. Tidigare har kulturnämnden inrättat ett ateljéstöd för Uppsalas yrkesverksamma Läs mer…

STINA WOLLTER HEDERSSTIPENDIAT 2017

>>      Konstnären Stina Wollter utsågs vid kulturnämndens sammanträde 27 november till Uppsala kommuns hedersstipendiat 2017. Kulturnämndens motivering: ”Uppsala kommuns hedersstipendium 2017 tilldelas Stina Wollter för ett konstnärskap som inte väjer för de svåra sakerna och som utmanar invanda föreställningar om kropp och åldrande. Stina Wollter inspirerar och skänker oss mod”. Stina Wollter är född Läs mer…