ULLERÅKER: Nytt kommunalt projekt med kulturella förtecken

>>           Uppsala kommun startar ett pilotprojekt i Ulleråker för att konstnärer och andra yrkesgrupper inom den kulturella och kreativa sektorn ska kunna hyra arbetslokaler i det så kallade Hospitalet. Projektet är ett led i satsningen på att utveckla Uppsala som konststad. Tidigare har kulturnämnden inrättat ett ateljéstöd för Uppsalas yrkesverksamma Läs mer…

STINA WOLLTER HEDERSSTIPENDIAT 2017

>>      Konstnären Stina Wollter utsågs vid kulturnämndens sammanträde 27 november till Uppsala kommuns hedersstipendiat 2017. Kulturnämndens motivering: ”Uppsala kommuns hedersstipendium 2017 tilldelas Stina Wollter för ett konstnärskap som inte väjer för de svåra sakerna och som utmanar invanda föreställningar om kropp och åldrande. Stina Wollter inspirerar och skänker oss mod”. Stina Wollter är född Läs mer…