Produktion av annonser

Om  du inte själv har en färdig annons, åtar vi oss att formge en sådan, anpassad till magasinet. Timpriset är 595 kr + Moms. För att spara tid (och pengar), ha färdig bild, logga, färgval och en skiss över hur du vill att annonsen ska se ut ungefär.

Vår layout är skyddad enligt upphovsrättslagen. På Skolverkets sida beskrivs lagen lättbegripligt. Med andra ord, du kan inte själv ta annonsen och använda den till andra ändamål utan vårt tillstånd.

De annonser vi producerar är anpassade till magasinets annonsstorlekar. Om du vill använda annonsen till annat ändamål, t.ex. skyltar, säg till innan så får du en offert.