Om  du inte själv har en färdig annons kan vi formge en sådan åt dig*, anpassad till magasinet. Timpriset är 595 kr + Moms. För att du ska kunna spara tid och pengar: Se till att ha färdiga bilder, loggor, färgval och gärna en ungefärlig skiss över hur du vill att din annons ska se ut. >>

Vår layout är skyddad enligt upphovsrättslagen. På Skolverkets sida beskrivs lagen lättbegripligt. Med andra ord, du kan inte själv ta annonsen och använda den till andra ändamål utan vårt tillstånd. Om du önskar överta upphovsrätten till din annons, läs nedan.


*Om du vill köpa loss upphovsrätten av annonsen (för att ex. använda den i andra tidskrifter) debiterar vi dig en engångskostnad på 700 kr. Du får då annonsen i pdf- och jpg-version via E-post. Större filer sänder vi som regel via tjänster som t.ex. Sprend.

______________________________