TREDUBBLAD SVERKERSKOLA BLIR TVÅ

Fler elever kräver fler skolplatser …   >>    Sverkerskolan har idag elever från förskoleklass upp till årskurs tre. I framtiden ska skolan växa och ta in elever från förskoleåldern upp till årskurs nio, och ha tre klasser i varje årskurs. Det innebär en närapå tredubbling av dagens elevantal, från 300 till 850 elever. Man Läs mer…

ORDNINGSVAKTER BLIR KVAR

Fortsatt trygghetsarbete i centrum    >>    Uppsala kommun har beslutat att förlänga försöksperioden med kommunalt anlitade ordningsvakter i centrum till och med 31 maj 2018. Kommunen förbereder även en ny ansökan till polisen så att ordningsvakterna kan få tillstånd att fortsätta sin verksamhet även efter att den förlängda försöksperioden går ut. Sedan 7 juli Läs mer…

KOMMUNEN UNDERKÄND AV NÄRINGSLIVET

SVENSKT NÄRINGSLIV’s UNDERSÖKNING    >>    Resultatet av en undersökning gav vid handen att på en 6-gradig skala fick Uppsala kommun 2,8 av företagen när dessa ombads att sammanfatta sitt omdöme om företagsklimatet i staden. Det skriver Svenskt Näringsliv på sin webbsida. Kommunalrådet Jonas Segersam (KD) svarar på frågan om undersökningsresultatet har någon betydelse för Läs mer…

GYMNASIEMÄSSAN 14 NOVEMBER

>>   Den 14 november ordnas årets gymnasiemässa på Fyrishov för alla som ska välja gymnasium nästa år och deras föräldrar. Uppsalas gymnasieskolor, både de kommunala och de fristående, presenterar sitt utbud tillsammans med gymnasieskolorna i Tierp, Knivsta och Östhammar. I år görs en särskild satsning för att informera om yrkesprogrammen. Gymnasiemässan brukar locka så Läs mer…