Årets Fulbrightföreläsning: Att förstå Trumps framgångar i en tid av globalisering

Uppsala universitet — Tisdag 28 mars >> Årets Fulbrightföreläsning ges av Mark S. Weiner vid Rutgers University i USA. Weiner är professor i rättshistoria och har bland annat forskat om relationerna mellan stat och individ och om ras och medborgarskap i USA. Under läsåret 2018/2019 är han verksam vid Uppsala universitet som Fulbrightprofessor. Mark S. Läs mer…

Inflyttning i ny vårdbyggnad skjuts upp till efter sommaren

>> Inflyttningen till den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset, ingång 100/101 kommer att ske efter sommaren, tidigast den 31 augusti. Enligt den senaste provtagningen har det akuta problemet med legionella till största delen avhjälpts. Endast 3 av 40 prover innehöll legionella men brister har hittats i konstruktionen för vattenförsörjningen. Dessa behöver åtgärdas för Läs mer…

Muslimer födda i väst stödjer oftare extremism

>> Muslimer som är födda och uppvuxna i västvärlden stödjer extremism i större utsträckning än personer som är födda och uppvuxna på annat håll och som emigrerat till västvärlden. Det visar forskning utförd vid Uppsala universitet. Forskarna menar att de västfödda muslimernas stöd för extremism kommer av känslan av att vara missgynnade och marginaliserade jämfört Läs mer…

Framtidens tågtrafik i Mälardalen

>> Tågtrafiken som ska köras inom Mälardalen från december 2021 ska till stora delar upphandlas. Därför fattade Trafik och samhällsutvecklingsnämnden flera beslut om Mälardalstrafik Etapp 2 vid sitt möte den 21 mars. Tågtrafiken som ska köras inom ramen för Mälardalstrafik kommer att ha betydelse för Uppsala län och särskilt trafiken Uppsala – Knivsta – Arlanda Läs mer…

SLU får donation till forskning på kattsjukdomar

>> Maj Johnson har testamenterat sin kvarlåtenskap till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som har fått en donation på ca 5,3 miljoner kronor till forskning i katters sjukdomar, företrädesvis genetiska sjukdomar. Under hennes långa liv har katter betytt mycket för den mycket generösa donatorn som genom denna gåva vill bidra till Läs mer…