Uu: ”Dödlig” mutation gjorde tuberkulosbakterie resistent mot antibiotika

• FORSKNING & VETENSKAP • TBC | Behandlingar / Uppsala universitet (Uu) >> Det är ett stort problem att många tuberkulosbakterier har utvecklat resistens mot antibiotika. I en ny forskningsartikel beskriver en grupp forskare vid Uppsala universitet (Uu) hur tuberkulosbakterier som bär på en mutation som egentligen borde döda dem bär sig åt för att Läs mer…

Uu: ”Ny kombination av läkemedel effektiv mot hjärntumörer”

• FORSKNING • Cancer | Tumörsjukdom / Uppsala universitet (Uu) >> Forskare från Uppsala universitet (Uu) har identifierat en viss grupp av patienter med elakartade hjärntumörer av formen glioblastom som svarar på en behandling som inriktar sig mot cancergenen MYCN. Forskningsresultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Death & Disease. Glioblastom är den vanligaste typen Läs mer…

Uppsala universitet och Ua kommun har tecknat avtal om fördjupad samverkan om skolforskning

(VETENSKAP / UTBILDNING / FORSKNING / Uu / UPPSALA KOMMUN) >>           En stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet och en ökad relevans i lärar- och förskollärarutbildningarna. Det är syftet med det så kallade ULF-avtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Ytterst är syftet med avtalet en överenskommelse om fördjupad samverkan kring praktiknära Läs mer…