INSAMLING: Många hemlösa i behov av varma kläder

(SOLIDARITET / HEMLÖSHET / INSAMLING / ÅTERWIN-WIN) >>              Fredagen den 12 oktober går startskottet för årets Återwin-win. Klädinsamlingen som innebär att människor i Stadsmissionens sociala verksamheter får varma kläder på kroppen, och att fler människor får möjligheten att arbetsträna.  I år är behovet särskilt stort av varma kläder till Läs mer…

Crossroads tvingas läggas ned

(SOCIALT ARBETE / UPPSALA STADSMISSION / CROSSROADS) >>               Sedan 2014 har Uppsala Stadsmission drivit Crossroads, en öppen råd- och stödverksamhet för utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Uppsala kommun drar nu in sitt ekonomiska stöd för verksamheten, vilket innebär att vi blir tvungna att stänga i slutet av oktober.  – När Läs mer…

Vinnaren av Uppsala Stadsmissions designpris utsedd

(UPPSALA STADSMISSION / DESIGNPRIS / HANNES ÅSTRÖM / PÅSHÅLLAREN APERIO) >>             För fjärde året har Uppsala Stadsmission arrangerat Designpriset för att ge nya formgivare möjlighet att få ut sina idéer på marknaden. Årets Designpris tilldelas formgivare Hannes Åström med påshållaren Aperio. Utmärkelsen innebär att Aperio kommer att produceras hos Hantverksslussen, Läs mer…

Problematiskt för människor i hemlöshet att rösta

(POLITIK / VALVARDAG / UTSATTHET / UTANFÖRSKAP / STADSMISSIONEN) >>           Det offentliga brister inte bara i att uppfylla bostad som en mänsklig rättighet. Man riskerar även att ställa människor i hemlöshet inför ett demokratiskt utanförskap, då röstkorten inte har en fast adress att skickas till. Den som sover i trappuppgångar har Läs mer…

Uppsala Stadsmission: Nu ökar behoven av Fadderhem och din hjälp behövs

(SAMHÄLLE / SOLIDARITET / STADSMISSIONEN / ENSAMKOMMANDE UNGDOMAR) >>           I och med att Uppsala kommun har beslutat att förlänga Stadsmissionens Fadderhemsprojekt fram till den sista december i år kommer även fler ungdomar att ha behov av Fadderhem. Att få bo i ett Fadderhem har varit oerhört värdefullt för de unga Läs mer…