Vindbron i Ulltuna återuppförs

(ULLTUNA / FRILUFTSLIV / INFRASTRUKTUR)          >>         En ny bro för gång- och cykeltrafik ska byggas i höjd med Vindbrovägen. Bygget börjar under våren och bron ska tas i drift efter sommaren. Bron blir en öppningsbar rullbro och den segelfria höjden blir två meter. Uppförandet av bron är Läs mer…