Mestadels förbättringar för Region Uppsala inom miljöområdet

• MILJÖ • Öppna jämförelser | Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) / Region Uppsala >> Region Uppsala förbättrar sina resultat i SKL:s Öppna jämförelser över miljöarbetet på samtliga indikatorer, frånsett andelen materialåtervunnet avfall. De två största förbättringarna jämfört med Öppna jämförelser 2018 ligger inom energieffektivisering, samt andelen fossilfria drivmedel inom busstrafiken. Varje år publicerar Sveriges Kommuner Läs mer…

Uppsala ansöker till ”Glokala Sverige”

• ERFARENHETSUTBYTE • Agenda 2030 | Hållbar utveckling / Uppsala kommun (Uk) >> Uppsala kommun ansöker om deltagande i projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner. Syftet är att få stöd, vidare utbildning och inspiration i kommunens satsningar på långsiktig hållbarhet. Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att ansöka om Uppsala kommuns deltagande Läs mer…

Bättre uppföljning behövs i livsmedelskontrollen

LIVSMEDEL | Livsmedelskedjan / Kontrollmekanismer / Livsmedelsverket /  >> Kontrollen i livsmedelskedjan fungerar generellt bra i Sverige. Det ger säkra livsmedel, friska djur och sunda växter. Men uppföljningen av hur företagen åtgärdar de brister som kontrollen hittar behöver förbättras. Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som skickas till EU-kommissionen idag. Rapporten Läs mer…

13,5 miljoner i EU-stöd ska stärka innovation inom äldreomsorgen

(EU-STÖD / EUROPEISKA SOCIALFONDEN / REGION UPPSALA / UA KOMMUN) >>            Uppsala kommun har tillsammans med Region Uppsala och Västerås stad fått 13,5 miljoner i form av EU-stöd från Europeiska socialfonden. Pengarna ska användas för att stärka kompetensen inom innovation och nyskapande inom äldreomsorgen. – Det är väldigt glädjande att Läs mer…