Ungdomens Hus flyttar till f.d. Karl-Johansgården

• UNGDOM • Nytt läge | Uppsala kommun (Uk) >> Kulturnämnden i Uppsala beslutade på sitt sammanträde den 12 december att Ungdomens hus får nya anpassade verksamhetslokaler. Detta efter att föreningen sagt ja till en flytt. I juni 2019 blev föreningen Ungdomens Hus presenterade möjliga alternativ för nya verksamhetslokaler och föreningen såg då att den Läs mer…

Ua kommun investerar i lokaler för kultur och fritid

(UA KOMMUN / KULTUR / FRITID / LANDSBYGGD) >>           Uppsala kommun satsar nu på att rusta upp och utöka antalet kultur- och fritidslokaler. Bland annat ska Kvarteret Karin med Walmstedtska gården utvecklas samtidigt som det inrättas ett särskilt upprustningsbidrag för kulturlokaler för barn och unga på landsbygden. Beslutsunderlag ska tas fram Läs mer…