NATUR | Nu startar arbetet för att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården i Stockholms län

• SVERIGE • Naturreservat | BILDER / SKÄRGÅRD / Storstockholm / Naturvårdsverket • På öarna i västra delen av området dominerar hällmarkstallskog. Öarnas skogar glesnar österut och barrträden ersätts av lövskog med al, asp, björk, och ask. >> Efter en gemensam beredning ser Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen att förutsättningarna Läs mer…

Trängselskatten som gäller i STHLM sedan 1 januari 2020

• STOCKHOLM • Bilist | Vägtullar / Trafikverket >> För den som redan pendlar eller kör regelbundet i huvudstadens inre delar så har säkert informationen om den nya trängselskatten redan börjat att sätta sig. Men för alla andra kommer här en liten påminnelse om vad som gäller sedan decennieskiftet. //UMLN Redaktion  Trängselskatten utökades från och Läs mer…