UA KOMMUN: Carina Juhlin fortsätter leda äldreförvaltningen

>>    Carina Juhlin anställs som direktör för äldreförvaltningen. Hon fortsätter därmed i den roll som hon haft som tillförordnad direktör sedan 1 oktober 2017. Det beslutades kommunstyrelsen på sitt möte på onsdagen. – Carina Juhlin har visat att hon har stor förmåga att leverera goda resultat. Hon har ett stort engagemang för Uppsalas äldre Läs mer…