Kaisa Björnström lämnar uppdraget som Uk:s socialdirektör

• LÄMNAR JOBBET • Socialförvaltningen | Uppsala kommun (Uk) >> Efter nästan tre år i Uppsala kommun (Uk) lämnar nu Kaisa Björnström sitt uppdrag i Uppsala kommun. Åsa Carlsson, som i dag är avdelningschef, Avd. Vuxen, tillträder som tillförordnad förvaltningsdirektör den 11 nov. Under sin tid i Uppsala har Kaisa Björnström (bilden) fokuserat på att Läs mer…

Tre vinnare tar emot omsorgspris

(SAMHÄLLE / OMSORG / UA KOMMUN / PRIS) >>             Jessica Thunander, Pia-Maria Öqvist och Ulf Wennström är alla vinnare när Uppsala kommun för första gången delar ut omsorgspris. De vann för att de i sitt dagliga arbete höjer livskvaliteten för andra. Den 11 juni tar de emot priset som Läs mer…