Så bildades svenska mineraliseringar rika på sällsynta jordartsmetaller

• VETENSKAP • Forskning | Mineraler / Teknik / Sveriges geologiska undersökning (SGU) / Uppsala universitet (Uu) >> Mycket av dagens moderna teknik kräver sällsynta jordartsmetaller och en nyckel till att hitta mer är att förstå hur de kan koncentreras i jordskorpan. Genom Bergslagen går ett stråk med anrikningar av sällsynta jordartsmetaller av så kallad Läs mer…

Sveriges första geopark finns vid Siljan

| SVERIGE-DALARNA / GEOLOGI / SGU / GEOPARK | >> Dalarna och Siljansregionen får Sveriges första nationella geopark, så kallad Svensk Geopark, efter ett beslut av SGU. Utnämningen är ett viktigt steg både för att utveckla den lokala besöksnäringen i regionen och för att öka intresset för geologi och hur det påverkar vår natur. För nästan Läs mer…