COVID-19 | Region Uppsala börjar testa personal i samhällsviktig verksamhet för covid-19

• SARS-COV2-PANDEMIN • TESTER | Region Uppsala — >> Region Uppsala kommer inom kort att utöka provtagningen för covid -19 till personal i samhällsviktig verksamhet. – Hittills har vi testat hälso- och sjukvårdspersonal. Nu utökar vi detta till personal i all samhällsviktig verksamhet enligt MSB:s definition, säger Mikael Köhler, t f hälso- och sjukvårdsdirektör. Region Läs mer…

CORONAPANDEMIN | Beslut om extern granskning av kommunens krishantering

• SARS-COV2-PANDEMIN • GRANSKNING | Krishantering / Uppsala kommun (Uk) — — >> Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj att tillsätta en extern granskning av kommunens krishantering i samband med Coronapandemin. – Coronapandemin är en av de största utmaningarna i modern tid för hela världen, Sverige och så även Uppsala kommun. Det är viktigt att vi Läs mer…

LÄKEMEDEL | Flera förbättringsmöjligheter efter höstens varuförsörjningsproblem

• SJUKVÅRDSMATERIEL • VÅRD | Sars-cov2-pandemin / Region Uppsala — >> Apotekstjänst överskattade sin förmåga samtidigt som Varuförsörjningsnämnden för de fem regionerna Sörmland, Uppsala, Örebro, Västmanland och Dalarna underskattade de lokala behoven av anpassning till den nya leverantören. Det visar utredningen kring problemen med varuförsörjning som uppstod under hösten 2019. – Utredningen är ett gediget Läs mer…

PANDEMIN | Lärarnas Riksförbund: ”Ökad arbetsbelastning och dubbelarbetande lärare”

• SVERIGE • SARS-COV2-PANDEMIN | Arbetsbörda / Lärarnas Riksförbund >> Sedan coronapandemin tog fart har trycket ökat på landets lärarkår. Så många som åtta av tio lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat i och med den världsomspännande pandemins framfart. – Lärarkåren är både hårt arbetande och utsatta i den pågående coronapandemin. Det är hög tid Läs mer…

SAMHÄLLE | ”Är det meddelarfriheten eller tystnadsplikten som är hotad?”

• BLOGGINLÄGG • SARS-COV2-PANDEMIN | Elin Moberg / Fackförbundet ST • >> I ett blogginlägg på fackförbundet ST:s blogg skriver ”utredaren och opinionsbildaren” Elin Moberg (bilden nedan) följande med anledning av den rådande pandemin och sättet den har hanterats på hittills: •• Den felande länken i den svenska corona-strategin verkar mer och mer vara vårt misslyckande att Läs mer…