Nytt stadsnära naturreservat i länet

• DJUR & NATUR • Naturreservat | Länsstyrelsen i Uppsala län >> Den 16 december fattade Länsstyrelsen Uppsala län beslut om inrättandet av ett nytt naturreservat i Uppsala kommun. Älvgärde är beläget cirka 20 kilometer nordost om Uppsala och skyddar bland annat ädellövskog och lövrik barrskog. Uppsala kommun får ett nytt naturreservat. Det fattade länsstyrelsen beslut Läs mer…