Partnerskap ska få start-ups att växa

(NÄRINGSLIV / EKONOMI)          >>         Uppsala kommun har gått in som huvudpartner till Connect Uppsala. Partnerskapet består av ett ekonomiskt stöd som ska ge föreningen bättre möjligheter att utveckla företagandet i Uppsala. Kommunen kommer också att bistå med kontakter och hjälpa till med nätverksbyggande.  Connect Uppsala är en Läs mer…