UPPSALA | Fortsatt möjlighet till ensamåkning utan extra avgift

>> Uppsala kommun har beslutat att förlänga möjligheten till ensamåkning utan extra avgift vid färdtjänst och omsorgsresor. Beslutet gäller till och med 31 december 2020. Därmed förlängs det beslut som kommunfullmäktige tog i början av sommaren, om att kommunen ska avstå från att ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst och omsorgsresor som görs enskilt. Syftet Läs mer…

NATUR • FLORA | Samarbete för att bekämpa invasiv arten jättebalsamin

• SUNNERSTA • JÄTTEBALSAMIN | Årike Fyris / Uppsala kommun (Uk) — |BILDEN: Den invasiva arten jättebalsamin breder ut sig i Uppsala. — >> Uppsala kommun och Upplands botaniska förening samarbetar från och med nästa vecka med att bekämpa den invasiva arten jättebalsamin. Allmänheten är välkommen att bidra till arbetet för biologisk mångfald genom att engagera sig Läs mer…