COVID-19 | Uk.-Uppdat. 27 mars: Nya beslut i Uppsala kommun med anledning av coronaviruset

• PANDEMI • SMITTA | Beredskap / Mobilisering / Uppsala kommun (Uk) • • >> Uppsala kommuns krisledningsnämnd sammanträdde på fredagen för tredje gången och fattade flera viktiga beslut i arbetet med anledning av coronaviruset. Det gäller åtgärder för att stötta butiker och restauranger och för att stötta särskilt utsatta gymnasieelever med lunch. Beslut togs Läs mer…

ÅRUMMET | Nu börjar utvecklingen av Södra åstråket

• STADSRUMMET • Södra åstråket| ENDES FYRISÅN / Uppsala kommun (Uk) ILLUSTRATIONSPLAN över utvecklingen av Södra åstråket. Mer detaljerade planer kommer att tas fram för respektive område under utvecklingen. • >> Fyrisån präglar Uppsala och området runt ån är en av stadens populäraste vistelsemiljöer. Nu ska årummet utvecklas ytterligare, med parkytor, bryggor, kolonilotter, hinderbana, konstgräsplaner och Läs mer…

Uk: Största cykelinvesteringarna görs i Uppsala

• CYKEL • Investeringar | Miljö & Klimat / Uppsala kommun (Uk) >> Uppsala kommun satsar nästan dubbelt så mycket på cykelinvesteringar, drifts- och underhållsåtgärder som övriga kommuner i landet. De här åtgärderna har resulterat i att Uppsala två år i rad vunnit Cykelfrämjandets granskning Årets cykelfrämjande kommun. Närmare information om kommunens cykelfrämjande åtgärder finns Läs mer…

CITY | Uppsala kommun begränsar tung lastbilstrafik i innerstaden

• TRAFIK • Lagar & Regler | CITY / Uppsala centrum >> Gatu- och samhällsmiljönämnden har beslutat att införa tidsstyrning av tung lastbilstrafik i centrala Uppsala. Regleringen är att sätt att öka tryggheten för gående och cyklister, under de timmar människor vistas som mest på gatorna inne i stan. Avgaser, buller, svårt att ta sig Läs mer…

UPPSALA SYD | Byggstart för öppningsbar bro över Fyrisån

• INFRASTRUKTUR • TULLGARNSBRON | Fyrisån / Uppsala kommun (Uk) >> För att avlasta centrala staden från trafik kommer Uppsala kommun att anlägga en ny öppningsbar bro över Fyrisån i Kungsängsesplanadens förlängning över Fyrisån. Kommunen beslutade redan 2010 att Tullgarnsbron ska byggas, samma år genomfördes en arkitekttävling, det vinnande bidraget är det som nu ska Läs mer…